دانش آموزان باید :

۱-قوانین مدرسه را بشناسند و به آن احترام بگذارند.

۲ -وسایل شخصی مانند لیوان و دستمال را هر روز به همراه خود به مدرسه ببرند.

۳ -برای نوشیدن آب در مدرسه از لیوان خود استفاده کنند.

۴ -برای بهداشت فردی خود اهمیت قائل شوند و حداقل دو باردر هفته حمام کنند، موهای خود را مرتب نگه دارند، جوراب های خود را مرتب بشویند و با ظاهری آراسته به مدرسه بروند.

۵-به تغذیه خود در مدرسه اهمیت بدهند و از مصرف مواد خوراکی کم ارزش مانند پفک خودداری کنند و برای میان وعده از لقمه های خانگی،خشکبار ومغزهایی مانند گردو،بادام،فندق وپسته ومیوههای خشک مانند انجیر،کشمش وبرگه های هلو زردآلو و یا میوه های پوست کندنی که خوراکی های سالم ومفیدی هستند استفاده کنند.

۶ -اگر مواد خوراکی میان وعده را از بوفه مدرسه )پایگاه تغذیه سالم( تهیه می کنند، مواد خوراکی را بخرند که دارای بسته بندی، مهر استاندارد و نشانی محل کارخانه باشد.

۷ -از فروشندگان دوره گرد اطراف مدرسه خوراکی نخرند.

۸ -صبح ها قبل از رفتن به مدرسه، حتما صبحانه بخورند تا برای فراگیری درس ها انرژی داشته باشند.

۹-مسیر خانه تا مدرسه را یاد بگیرند و برای رفت و آمد از مسیرهای مستقیم استفاده کنند.

۱۰ -در مسیر خانه به مدرسه و بالعکس، از صحبت کردن با افراد ناشناس و سوار شدن به خودرو غریبه ها و مشکوک خودداری کنند.

۱۱-در هنگام عبور از عرض خیابان، از مکان های خط کشی شده یا پل عابر پیاده استفاده کنند.

۱۲ – در هنگام استفاده از سرویس های بهداشتی مدرسه نکات بهداشتی را رعایت کرده و پس از استفاده دست های خود را با آب و صابون بشویند.

۱۳ -مدرسه را خانه دوم خود بدانند و آشغال خود را در سطل زباله بیندازد.

۱۴ -خواب و استراحت کافی داشته باشند، شب ها زود و به موقع بخوابند تا بتوانند صبح ها به موقع از خواب بیدار شوند و با نشاط باشند.

۱۵ -برنامه روزانه خود را طوری تنظیم کنند که بتوانند حرکات ورزشی انجام دهند.

۱۶ -به منظور حفظ سالمت پاها از کفش مناسب سن و فصل استفاده کنند.

۱۷ -اصول درست نشستن و درست ایستادن را رعایت کنند تا از بروز بد شکلی های اندام در آینده جلوگیری شود.

۱۸ -اگر برای حمل کتاب های درسی از کوله استفاده می کنند، برای جلوگیری از صدمه به ستون فقرات، از کوله هایی که در دو طرف بند دارند، استفاده کنند و وزن کوله را از ۱۱ درصد وزن بدنشانسنگین تر نکنند.

۱۹-در برنامه های بهداشتی مشارکتی شرکت کنند و با گروه های بهداشتی در مدرسه مانند بهداشت یاران همکاری نمایند.

۲۰-در صورت بروز هر گونه آسیب و صدمه در مدرسه به مربی بهداشت یا مسوولان مدرسه مراجعه کنند.